59-årig skyldig i momssvindel og dokumentfalsk

(Modelfoto: Allan Andersen)

HELSINGØR: Retten har fundet en 59-årig mand skyldig i forsætligt at have at have afgivet urigtige oplysninger til SKAT med henblik på at få udbetalt negativt momstilsvar for årene 2008-2010.

(Modelfoto: Allan Andersen)

Retten har lagt til grund, at det negative momstilsvar ifølge de urigtige oplysninger udgjorde knapt 2,4 mio., og at tiltalte heraf fik udbetalt i alt knapt 2 mio. kr.

Udbetalingerne til tiltalte skete kvartalsvis og dækkede de fire kvartaler af 2008 og første kvartal af 2009. SKAT standsede udbetalingerne til den domfældte, efter at der blev indberettet negativt momstilsvar også for andet kvartal af 2009.

Det oplyser Retten i Helsingør i et domsresumé på Domstol.dk

SKAT påbegyndte herefter en kontrolsag mod domfældte.

Under denne sag fortsatte domfældte med at afgive urigtige oplysninger. Som dokumentation for oplysningerne fremlagde tiltalte i otte tilfælde dokumenter, som var falske.

Dommen omfatter også to tilfælde af dokumentfalsk, der blev begået under en civil retssag i 2014. Domfældtes modpart havde krævet betaling for nogle flybilletter.

Domfældte fremlagde et falsk brev fra et flyselskab, der skulle dokumentere, at der ikke skulle betales for billetterne. Domfældte oplyste senere, at det som følge af sygdom ikke var muligt af møde op til sagens behandling i retten. Som dokumentation herfor blev der fremlagt en falsk lægeerklæring.

Retten har idømt den 59-årige mand fængsel i 1 år og 3 måneder. Heraf skal 6 måneder afsones, mens resten af straffen er betinget. Endvidere skal domfældte betale en bøde på 2.399.000 kr.