BEREDSKABSMEDDELELSE vedr. brand på Fyn

Dette er en beredskabs meddelelse fra Fyns politi.

Der er udbrudt brand i en industribygning på Odensevej 126 i Skallebølle ved Vissenbjerg. Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding.

Advarslen vedrører borgere i Skallebølle, afgrænset af Odensevej, Fynske Motorvej, Langsøvej og bygrænsen mod vest.

Personer i det berørte område skal søge indendørs, lukke vinduer og døre og stands ventilationen.

Der opfordres til, hvis muligt at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun politi eller alarmcentral i akutte tilfælde