Bilist foretog civil anholdelse af spritbilist

(Arkivfoto: Allan Andersen)

AALESTRUP: nordjyllands Politi blev søndag aften alarmeret om en spritbilist, som netop var blevet standset og civilt anholdt.

(Modelfoto: Allan Andersen)

Vagtcentralen modtog søndag aften en anmeldelse om en spritbilist på Skatskovvej i Aalestrup.

Anmelder havde fulgt efter en bil, der kørte utroligt usikkert, og havde derefter taget fat i føreren, da bilen standsede. Han lugtede kraftigt af alkohol, hvorfor der blev ringet til politiet.

En patrulje ankom til stedet og bad den 41-årige mand om at puste i alkometeret, som forventet gav et udslag over de tilladte 0,5 i promille.

Han blev anholdt, sigtet for spirituskørsel, og taget med til stationen for at få taget en blodprøve.

Civil anholdelse kan foretages af enhver
Man kan som civil borger handle efter Retsplejelovens § 755, stk. 2 – hvor politiet foretager anholdelse efter Retsplejelovens §755.

§755: Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale, såfremt anholdelse må anses for påkrævet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans foreløbige tilstedeværelse eller for at hindre hans samkvem med andre.

Stk. 2. Samme beføjelser har enhver, der træffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig påtale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.