Nabokrig: 55-årig sendt bag tremmer

(Modelfoto: Allan Andersen)

SKÆVINGE: En 55-årig mand fra Skævinge er idømt 3 måneders fængsel og en bøde på 130.000 kr. for vold mod naboer og for en række overtrædelser af bl.a. beredskabsloven ved at have afspærret et stykke vej.

(Modelfoto: Allan Andersen)

Den tiltalte mand var blandt andet anklaget for i 4 tilfælde at have kastet vand, hestemøg og en gren på forbipasserende naboer samt for i 47 tilfælde at have afspærret vejen ud for sin landejendom med træer, grene, landbrugsmaskiner, hårde hvidevarer, fliser, søm mv.

Det oplyser Retten i Hillerød i en pressemeddelelse.

På baggrund af vidneforklaringer og afspilning af klip fra videoovervågning fandt retten det bevist, at tiltalte havde udøvet vold i alle 4 tilfælde.

Retten fandt dog i et af tilfældene, at tiltaltes kast med vand på den forbipasserende var straffrit, idet den forbipasserende flere gange havde slået ud mod tiltalte med en stok. Der var således tale om nødværge.

I dette forhold blev tiltalte dømt for at have trukket i forurettedes stok, således at han væltede ned i noget hestemøg og beskadigede hånden.

På baggrund af tiltaltes delvise erkendelse af de faktiske forhold, en række fotos fra stedet, og vidneforklaringer fandt retten det bevist, at tiltalte i 38 af de 47 tilfælde havde overtrådt beredskabsloven ved at afspærre vejen, således at rednings- og slukningsmuligheder ikke var sikret bedst muligt.

Retten fandt det i 9 af tilfældene ikke bevist, at tiltalte havde foretaget de pågældende afspærringer af vejen. Retten lagde her vægt på, at der ikke var fremlagt fotos eller ført andet bevis.

Tiltalte blev under sagen også dømt for hærværk og for at overtræde ordensbekendtgørelsen mv.

Sagen udspringer af en mangeårig strid mellem den tiltalte og naboerne om retten til at færdes på det pågældende vejstykke.

Retten fastsatte straffen som en fællesstraf med en tidligere betinget dom til fængsel i 3 måneder og en bøde på 130.000 kr. samt konfiskation af en rendegraver og en møgspreder.

Tiltalte var i 2014 idømt 30 dages betinget fængsel og en bøde på 70.000 kr. samt tvangsbøder i en tilsvarende sag for vold mod forbipasserende og overtrædelser af bl.a. beredskabsloven ved i 25 tilfælde at have afspærret samme vejstykke.