Politi fandt skarpladt riffel hos 28-årig mand

(Modelfoto)

DJURSLAND: En 28-årig mand blev tirsdag fundet i besiddelse af to skydevåben, heraf et som var skarpladt.

(Modelfoto)

Østjyllands Politi fremstiller idag kl. 10.30 i retten i Randers, retssal D, en 28-årig mand, der er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 192a.

Politiet kom til mandens bopæl tirsdag formiddag kl. 11.00 og foretog efter en dommerkendelse ransagning af mandens bopæl i forbindelse med en efterforskning, og under ransagningen fandtes to skydevåben, to rifler, hvoraf den ene var skarpladt.

Den 28-årige blev som følge af fundet anholdt kl. 11.05, og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse.

Straffeloven § 192 a
Med fængsel fra 1 år indtil 6 år straffes den, der overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer eller artikel 4, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 258/2012 af 14. marts 2012 ved under særligt skærpende omstændigheder at indføre, udføre, transportere, erhverve, overdrage, besidde, bære, anvende, tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling forske i
1) skydevåben eller
2) andre våben eller eksplosivstoffer, når våbnet eller eksplosivstofferne på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade.
Stk. 2. Den, der i øvrigt overtræder lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen for ulovlig besiddelse af skydevåben efter stk. 1, nr. 1, skal det indgå som en skærpende omstændighed, at skydevåbnet besiddes på offentligt tilgængeligt sted. Besiddes der samtidig ammunition, der kan affyres med skydevåbnet, skal dette indgå som en yderligere skærpende omstændighed ved straffastsættelsen.