Syd- og Sønderjylland har rekord i nabohjælpere

I Syd- og Sønderjyllands Politikreds er 21.557 husstande foreløbig blevet omfattet af nabohjælpordningen, hvor beboerne i fællesskab gør det sværere for tyve at begå indbrud i et boligområde.

Målt i forhold til indbyggertallet er politikredsen dermed det område i Danmark, hvor flest husstande bakker op om ordningen.

Nabohjælp har eksisteret siden 1986. Og undersøgelser viser, at det aktive naboskab er med til at forebygge i runde tal hvert fjerde indbrud.

– Vi er naturligvis glade for, at mange har tilmeldt sig Nabohjælpordningen. Og samtidig opfordrer vi endnu flere grundejerforeninger, beboerforeninger m.fl. til dels at deltage i netværket, dels at gøre noget aktivt i hverdagen for at forebygge indbrud, pointerer specialkonsulent Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat.

Nabohjælpen har god effekt, når:
¤ opmærksomme borgere i kvarteret lægger mærke til mistænkelige personer/køretøjer og advarer nabolaget.

¤ Boligejerne er opmærksomme på at sikre deres hjem, især døre og vinduer, så det tager tid og er besværligt for tyven at bryde ind.

¤ Naboerne siger ”Hej” til indbrudstyven. Hvis en tyv oplever, at en person henvender sig til ham for at høre, om han søger nogen, ved han, at nogen har set ham og vil kunne genkende ham. Det er indbrudstyvens største frygt.

¤ Naboerne gør det sværere at spotte, om en bolig står tom ved for eksempel at tømme postkassen, hænge vasketøj op i haven og parkere en bil i garagen. I tilgift er det en god idé at lade radioen være tændt, mens man er væk.

¤ Du husker at tænde masser af lys, når du ikke er hjemme. Huset skal se beboet ud. Det gælder i princippet om at få tyven til at vælge dit hus fra på afstand. Det kan blandt andet gøres ved at tænde lyset og fjernsynet. Er man ikke hjemme, kan man for eksempel bruge tænd-og-sluk ure, LED-stearinlys med timer og fjernsynssimulatorer.

¤ Du sætter tænd/sluk-ure med bevægelsesfølere op. Det gør det sværere for tyvene at arbejde ubemærket.

Udviklingen viser desværre også, at indbrud stadig fylder i statistikkerne over anmeldelser.Det fremgår således af opgørelsen over indbrud i perioden mellem jul og nytår i politikredsen, at borgerne foretog 153 anmeldelser.

Tallet er det næstlaveste siden julen 2013, hvor der blev begået hele 231 indbrud. Men omvendt er tallet højere, målt i forhold til julen 2015, hvor det lå på 122.

– Vi er naturligvis ærgerlige over, at det ikke fortsat er lykkedes at fastholde den positive udvikling, da indbrudskriminalitet er et prioriteret indsatsområde i Syd- og Sønderjyllands Politi, understreger politiinspektør Kaj Nielsen fra politikredsen.

Han fremhæver i denne sammenhæng, at nabohjælp og andre kriminalpræventive tiltag er med til at spille en afgørende rolle i forhold til indsatsen mod indbrud.

– Indsatsen mod indbrudskriminalitet foregår på flere områder, der ikke kan stå alene. Politiet kan som myndighed gøre sit for at opklare kriminalitet og få gerningsmændene for retten. Men kan vi gøre det sværere for tyvene at bryde ind, er dette også en vigtig facet i forhold til forebyggelsen, fremhæver politiinspektøren.

Opgørelsesperioden dækker dagene fra den 20. december 2016 til og med den 3. januar 2017.