31-årig kendt skyldig i drab

ROSKILDE: 31-årig mand fundet skyldig i drab på social- og sundhedsassistent på bostedet Lindegården i Roskilde.

En enig domsmandsret har ved dom af 7. februar 2017 fundet en 31-årig mand skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237 og § 119, stk. 1, ved den 25. marts 2016 på bostedet Lindegården i Roskilde med en kniv at have dræbt en social- og sundhedsassistent, der var på arbejde.

Domfældte blev endvidere fundet skyldig i to tilfælde af vold efter straffelovens § 244 begået henholdsvis den 6. januar 2016 og 18. februar 2016.

Domfældte havde nægtet sig skyldig i drab, men havde erkendt at have stukket social- og sundhedsassistenten med en kniv.

Domfældte blev fundet utilregnelig på gerningstidspunktet på grund af sindssygdom og dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden længstetid.

Domfældte ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang og i øvrigt formildelse.