Betjente frikendt: Ingen skyld i trafikdrab under 12 sekunders politijagt

Ved en biljagt på 12 sekunder blev to uskyldige dræbt af en 13-årig biltyv i Valbyparken. (Foto: Local Eyes)

Der er ikke grundlag for at rejse straffesag mod to politifolk, der i 2016 var involveret i en biljagt i Valbyparken, som førte til to kvinders død. Det fastslår Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Ved en biljagt på 12 sekunder blev to uskyldige dræbt af en 13-årig biltyv i Valbyparken. (Foto: Local Eyes)

Rigsadvokaten afviser at genoptage efterforskningen af en biljagt i sommeren 2016 i Valbyparken, hvor to kvinder blev kørt ned og på tragisk vis dræbt af en 13-årig biltyv.

Der er ifølge Rigsadvokaten ikke grundlag for at føre en straffesag mod de to politifolk, der under udrykning i en patruljevogn i ca. 12 sekunder forfulgte den stjålne bil inde i Valbyparken. Det oplyser statsadvokat Mohammad Ahsan fra Rigsadvokaten.

– Rigsadvokaten har besluttet at stoppe videre efterforskning af biljagten, da de to kvinders tragiske død ikke var politifolkenes skyld. Der er ikke grundlag for mistanke om, at de to politifolk har handlet strafbart – og der kommer derfor ingen straffesag om bl.a. uagtsomt manddrab mod de to politifolk, siger statsadvokat Mohammad Ahsan, der konkluderer, at politifolkene ingen muligheder havde for at forudse, at biljagten ville resultere i biltyvens påkørsel af de to kvinder i Valbyparken.

Efter Rigsadvokatens afgørelse var politifolkenes forfølgelse af biltyven både nødvendig og forsvarlig.

– Efter en samlet vurdering af det tragiske forløb i Valbyparken er konklusionen, at politifolkene har overholdt alle regler for udrykningskørsel. Biltyven kørte pludseligt og af sig selv ind i Valbyparken, og politifolkene skulle i løbet af ganske få sekunder træffe en beslutning om de skulle forfølge bilen. Under den kortvarige biljagt i Valbyparken holdt patruljevognen en passende afstand til den stjålne bil, og vi mener ikke, at der er den nødvendige årsagsforbindelse mellem politifolkenes ageren og de to kvinders tragiske død, siger statsadvokat Mohammad Ahsan.

Rigsadvokaten tilslutter sig dermed en afgørelse fra Statsadvokaten i København, der tidligere i sagen er nået frem til samme konklusion på baggrund af en efterforskning foretaget af Den Uafhængige Politiklagemyndighed.