Læs dommen: Derfor blev bilisterne kendt skyldige

(Arkivfoto: Nordjyllands Politi)

Domme afsagt den 9. februar 2017 i 14 ”prøvesager” vedrørende hastighedsovertrædelser ved vejarbejder i sommeren 2015 på Lyngby Omfartsvej og Helsingørmotorvejen.

(Foto: Nordjyllands Politi)

Retten har i 10 sager vedrørende Lyngby Omfartsvej og 4 sager vedrørende Helsingørmotorvejen dømt alle tiltalte i overensstemmelse med Anklagemyndighedens påstande.

De tiltalte er idømt bøder mellem 4.000 kr og 9.000 kr. i overensstemmelse med de skærpede bødestørrelser ved hastighedsovertrædelser ved vejarbejde. Samtlige tiltalte er tillige idømt betinget frakendelse af kørekortet.

To tiltalte, der hver havde 2 overtrædelser og derfor som udgangspunkt skulle frakendes kørekortet ubetinget, er alene idømt betinget frakendelse, fordi de ikke på tidspunktet for den 2. overtrædelse havde modtaget meddelelse fra politiet om den 1. overtrædelse og ikke havde bemærket blitzningen.

Retten har konkret vurderet, at ubetinget frakendelse af kørekortet under disse omstændigheder ville være en for indgribende sanktion og har derfor anvendt undtagelsesbestemmelsen i færdselslovens § 126 stk.2, der gør det muligt at idømme betinget frakendelse i stedet for ubetinget, når der foreligger særligt formildende omstændigheder.

Retten har således i alle sager vurderet, at skiltningen med hastighedsnedsættelse til 50 km/t de omhandlede dage har været fyldestgørende, lovlig og intakt, og at det store antal overtrædelser, der har været konstateret, har skyldtes generel uopmærksomhed og ”vanekørsel”.