Rigsadvokaten: Voldtægtssager tager for lang tid

(Grafik: Pixabay)

Det tager for lang tid at behandle straffesager om voldtægt, der bliver henlagt, viser analyse fra Rigsadvokaten. Seks initiativer skal styrke politiets og anklagemyndighedens behandling af voldtægtssager, skriver Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

(Grafik: Pixabay)

Politiet og anklagemyndigheden har arbejdet målrettet på at forbedre behandlingen af straffesager om voldtægt. Og det går bedre på flere punkter, men det tager i nogle tilfælde fortsat for lang tid fra anmeldelsen til beslutningen om, hvad der skal ske med sagen.

Det konkluderer Rigsadvokaten på baggrund af afrapporteringer fra Statsadvokaten i København og Statsadvokaten i Viborg, der har gennemgået henlagte voldtægtssager i de første syv måneder af 2016. Ifølge rapporterne steg andelen af voldtægtssager, der bliver henlagt, med en sagsbehandlingstid på mere end to måneder fra 30 procent i 2015 til 43 procent i år. Og det er utilfredsstillende, understreger statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.

»Voldtægtssager er nogle af de alvorligste i vores retssystem. Derfor har vi en pligt til at få hver enkelt voldtægtssag behandlet så hurtigt som overhovedet muligt. De seneste tal viser, at vi skal forbedre os og sikre en mere effektiv behandling af straffesager om voldtægt,« siger statsadvokat Jens Røn. Han understreger, at det ikke er realistisk at sætte sig som mål, at alle sager skal være færdigbehandlet inden for to måneder. Voldtægtssager er ofte komplicerede at efterforske, og der er også en række sagsbehandlingsskridt, der kan tage længere tid.

Rigsadvokaten kræver øget fokus
»Nogle gange kan det eksempelvis tage lang tid at finde den mistænkte gerningsmand. Men det er altafgørende, at alle voldtægtssager bliver behandlet ordentligt og hurtigt, og derfor har vi også understreget, at der skal være fokus på behandlingen af voldtægtssager,« siger statsadvokat Jens Røn, der samtidig henviser til, at Rigsadvokaten sammen med Rigspolitiet har skrevet et brev til samtlige politikredse og statsadvokaturer, hvor vigtigheden af sagsbehandlingen af voldtægtssager og anden alvorlig personfarlig kriminalitet bliver understreget.

Det sker, efter at politiet og anklagemyndigheden de seneste år har haft forøget fokus på behandlingen af voldtægtssager. Rapporterne fra Statsadvokaten i København og Statsadvokaten i Viborg viser da også, at det på flere områder går bedre med behandlingen af voldtægtssagerne. Blandt andet er antallet af henlagte sager på såkaldt ’undersøgelsesnumre’ mere end halveret på et år. I 2015 blev 195 sager henlagt på undersøgelsesnumre, mens dette tal faldt til 98 i 2016. Samtidig steg antallet af sager henlagt på såkaldt ’skarpe numre’ fra 142 i 2015 til 271 i 2016. Det svarer til, at 73 procent af alle henlagte voldtægtssager i de første syv måneder af 2016 blev henlagt på et skarpt nummer.

»Der er både i politiet og anklagemyndigheden blevet arbejdet med at forbedre sagsbehandlingen. Men vi skal fastholde vores fokus, og vi sætter målrettet ind på de punkter, hvor vi helt klart skal gøre det bedre, når det handler om voldtægtssager,« siger statsadvokat Jens Røn.

Anklagemyndigheden har i gennemgangen af henlagte voldtægtssager i tre tilfælde vurderet, at sagen skulle behandles igen.»Selvom rapporterne konkluderer, at der generelt er stort fokus på behandlingen af voldtægtssager, er der tre tilfælde, hvor statsadvokaterne ikke har været enige i, at sagen skulle slutte. De tre straffesager bliver nu behandlet igen,« siger statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten og tilføjer, at statsadvokaterne vil følge op på, hvad der videre sker i de tre sager.

Seks initiativer for bedre og mere effektiv sagsbehandling
I fællesskab med Statsadvokaten i Viborg og Statsadvokaten i København har Rigsadvokaten sammensat seks initiativer, der har til formål at styrke behandlingen af voldtægtssager.

De seks initiativer omfatter blandt andet tematiserede besøg i alle politikredse med deltagelse af de personer, der behandler voldtægtssager.

I det målrettede arbejde med, at alle voldtægtsanmeldelser bliver behandlet korrekt, er der igangsat en analyse, der skal finde eventuelle fællestræk for de voldtægtssager, som er blevet henlagt og senere behandlet igen. Samtidig vil det være et mål, at begrundelserne, når en voldtægtssag bliver henlagt, skal være mere klare og forståelige.

Statsadvokaternes tilsyn med politikredsene vil også i 2017 have særlig fokus på voldtægtssager, herunder de sager som bliver henlagt.

Læs Rigsadvokatens brev om behandling af voldtægtssager med de forskellige initiativer HER

Læs Statsadvokaten i Københavns afrapportering om voldtægtssager HER

Læs Statsadvokaten i Viborgs afrapportering om voldtægtssager HER