54-årig mand idømt seks års fængsel for drabsforsøg 

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Retten i Holstebro har den 1. marts 2017 under medvirken af nævninger afsagt dom i en sag mod en 54-årig mand, sigtet for drabsforsøg på en 38-årig ekskæreste d. 29. juli 2016

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Midt- og Vestjyllands Politi fik natten til d. 29. juli kl. 01.10 et alarmopkald om et knivstikkeri  i Nykøbing Mors. Politibetjentene fandt en 38-årig kvinde som var stukket flere gange med en kniv i brystet af en 54-årig ekskæreste.

Den knivsårede kvinde blev fløjet til Aalborg Sygehus, hvor hun blev opereret og overlevede de knivstik som ekskæresten havde tilføjet hende.

Senere på natten, kl. 02.25 fandt en patrulje den 54-årige gerningsmand i en forulykket bil, hvor han forsøgte at begå selvmord ved at stikke sig selv i halsen med en kniv.

Betjentene skød bilen ruder i stykker, og kom derved ind til manden som fik førstehjælp på stedet og herefter bragt til Viborg Sygehus, hvor hans liv blev reddet af lægerne.

Nu er der faldet dom i sagen som det fremgår af nedenstående dom.

DOMSRESUMÉ:
Retten har den 1. marts 2017 under medvirken af nævninger afsagt dom i en sag, hvor en 54-årig mand var tiltalt for overtrædelse af

  1. straffelovens § 237, jf. § 21, forsøg på manddrab, ved den 29. juli 2016 ca. kl. 01.05 ud for [en adresse i Nykøbing Mors], at have forsøgt at dræbe [sin tidligere kæreste, F], idet tiltalte slog F i hovedet med knyttet hånd og skubbede F omkuld, hvorefter tiltalte siddende overskrævs på den nu liggende F med en kniv adskillige gange stak hende på kroppen, herunder 3 gange i brystregionen samt 1 gang i ryggen, alt imens tiltalte til F udtalte: “Jeg er kommet for at slå dig ihjel”, “det er for sent, nu skal du dø” eller lignede, hvilket dog mislykkedes, da redningspersonale senere kom til stedet,

2. knivlovens § 7, stk. 1, jf. § 1, ved den 29. juli 2016 i tidsrummet mellem kl. 00.05 til kl.       01.15 på offentlig tilgængeligt sted, herunder blandt andet ud for [en adresse i Nykøbing       Mors], uden anerkendelsesværdigt formål og under skærpende omstændigheder at have       besiddet en kniv,

3. færdselslovens § 118, stk. 1, nr. 1, jf. § 3, stk. 1, samt § 117, stk. 2, nr. 1, jf. § 53, stk.       1, ved den 29. juli 2016 ca. kl. 02.15 at have ført personbil XP 32 746 ad Vestmorsvej,         Øster Jølby, i Erslev uden at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed og efter at have             indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 0,5 promille, alt hvorefter tiltalte kørte i grøften.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig i forhold 1 og gjort gældende, dels at han ikke havde forsæt til drab, dels at han i hvert fald var trådt tilbage fra forsøg.

Retten traf afgørelse om skyldsspørgsmålet med denne begrundelse:

”Forhold 1

Efter de fremlagte lægelige oplysninger og efter forklaringen, der er afgivet af vicestatsobducent Ole Ingemann Hansen, er det bevist, at F blev påført 3 knivstik i brystregionen og et i ryggen. Det er desuden bevist, at F var i livsfare som følge af stikkene mod brystkassen med luft og blødning i begge lungehuler og sammenklapning af lungerne til følge.

F har afgivet en troværdig og detaljeret forklaring om hændelsesforløbet på ….. Hun har herunder forklaret, at tiltalte umiddelbart efter, at han havde opsøgt hende, gav hende et slag i hovedet med knyttet hånd. Tiltalte stod med en kniv i højre hånd, og ifølge F og vidnet V1 udtalte tiltalte, at han ville slå F ihjel. F kom derefter ned at ligge på jorden, hvorefter tiltalte satte sig overskrævs på hende og stak hende med kniv som beskrevet.

Det fremgår endvidere af den lydoptagelse, hvor tiltalte ringede til alarmcentralen, at tiltalte forklarede, at han havde stukket F i hjertet, og at hun levede endnu, men ikke ret længe.

Forud for episoden havde tiltalte den 20. juli 2016 i en sms til F skrevet, at hun havde røvrendt ham, at det ville ende meget fælt.

Retten finder det på denne baggrund bevist, at tiltalte troede, at han havde stukket F i hjertet, og at hun derfor var i livsfare. Herefter og efter oplysningerne om knivstikkenes placering og dybde finder retten det ubetænkeligt at anse det for bevist, at tiltalte havde forsæt til at dræbe F, idet det er bevist, at tiltalte i hvert fald har anset det for overvejende sandsynligt, at F ville dø af knivstikkene.

Tiltalte ringede 112, efter at F havde bedt ham om det. Efter en kort samtale overlod han mobiltelefonen til F, uden at han foretog sig yderligere i relation til hende, idet han gik derfra, inden redningspersonalet var ankommet.

Under hensyn hertil og det i øvrigt beskrevne begivenhedsforløb må retten afvise, at tiltalte frivilligt er trådt tilbage fra forsøg.

Alle nævninger og juridiske dommere stemmer for at finde tiltalte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, jf. § 21, forsøg på manddrab, i overensstemmelse med den rejste tiltale.

Forhold 2

Efter den skete bevisførelse, herunder tiltaltes egen forklaring, er det bevist, at tiltalte ved den omhandlede lejlighed var i besiddelse af en kniv. Retten finder derfor, at tiltalte ved at have brugt kniven som ovenfor beskrevet har båret den under skærpende omstændigheder, jf. knivlovens § 7, stk. 1, jf. § 1.

Forhold 3

Efter tiltaltes forklaring og erkendelse og de i øvrigt foreliggende oplysninger finder retten, at tiltalte er skyldig i dette forhold, jf. færdselslovens § 3, stk 1, og § 53, stk. 1.”

Sanktion

Straffen blev fastsat til fængsel i 6 år.

(Der var afgivet en stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år)

Derudover blev der hos tiltalte konfiskeret den kniv og den bil, som havde været anvendt i henholdsvis forhold 1-2 og i forhold 3.

Tiltalte blev frakendt førerretten i 3 år og 6 måneder fra endelig dom

Endelig blev tiltalte dømt til at betale erstatning og godtgørelse på i alt 34.623,50 kr. til F.