Betjente er identificeret i sagen, hvor en pressefotograf blev anholdt

(Foto: Allan Andersen)

Syd- og Sønderjyllands Politi bliver i en række medier kritiseret for ikke at ville imødekomme advokat Hanne Rahbæks anmodning om at identificere betjente, som fremgår af to konkrete fotos fra avisen Information.

(Modelfoto: Allan Andersen)

Kritikken knytter sig til sagen, hvor en pressefotograf blev anholdt den 9. september 2015, da han ikke ville følge politiets anvisninger om at forlade den sønderjyske motorvej i forbindelse med migranters vandring på vejen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Oplysningerne om, at Syd- og Sønderjyllands Politi ikke vil identificere betjente er ikke korrekte.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste under et forberedende retsmøde i sagen mod Rahbæks klient, at man kan identificere to af betjentene på billedet. Politikredsen kan tilføje, at man naturligvis vil identificere flere af betjentene, hvis retten finder bevisførelsen relevant.

Det har byretten ikke fundet. Retten har i kendelse af 13. februar 2017 anført, at bevisførelse i form af vidneførsel af flere betjente, udover den anholdende betjent og lederen i politiets kommandostation, er overflødig.

Denne kendelse er kæret til landsretten, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi som afslutning i pressemeddelelsen.