To bulgarere dømt for voldtægt i en bil i Ølstykke

Retten i Hillerød (Pressefoto: Per Johansen)

Retten i Hillerød har den 28. februar 2017 dømt to 31-årige mænd for voldtægt af en 20-årig pige. Voldtægten fandt sted i en bil.

Retten i Hillerød (Pressefoto: Per Johansen)

To bulgarske mænd var tiltalt for om natten den 25. september 2016 ved vold at have tiltvunget sig samleje med en pige, der også på grund af indtagelse af alkohol og andre rusmidler var ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Det oplyser Retten i Hillerød i et domsresumé

Tiltalen omfattede både voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, der handler om at tiltvinge sig samleje med vold eller trussel om vold,  og voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 2, der handler om at skaffe sig samleje med en person, der er ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Den ene gerningsmand var tiltalt for at have gennemført selve voldtægten på bagsædet af en bil, og den anden gerningsmand var tiltalt for at have medvirket til voldtægt som chauffør i bilen.

Retten lagde til grund, at den ene gerningsmand ved at slå og fastholde pigen tiltvang sig samleje på bagsædet af bilen. Beviserne byggede blandt andet på pigens forklaring, chaufførens forklaring, tekniske/lægelige oplysninger og pigens opkald til sin far efter episoden.

Selv om pigen var påvirket af alkohol og euforiserende stoffer, fandt retten ikke, at samlejet også blev gennemført ved at udnytte en situation, hvor pigen skulle have været ude af stand til at modsætte sig handlingen.

Gerningsmændene blev derfor alene straffet for voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1.

Den gerningsmand, der gennemførte selve voldtægten, blev straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder, og han blev udvist af Danmark for bestandig.

Retten fandt, at den gerningsmand, der kørte bilen, måtte være klar over, hvad der foregik på bagsædet af bilen. Ved at fortsætte kørslen uden at gribe ind havde han accepteret muligheden for, at voldtægten fandt sted.

Denne gerningsmand blev derfor straffet efter reglerne om medvirken til en forbrydelse. Straffen blev fastsat til 9 måneders fængsel og udvisning af Danmark i 6 år.

Retten bestemte, at gerningsmændene skulle betale 60.000 kr. i erstatning for tort til den forurettede pige.

Gerningsmændene tog betænkningstid med hensyn til anke af dommen.