Tre unge frifundet for voldtægt

AABENRAA: Byretten i Sønderborg frifandt fredag den 24. marts 2017 tre unge mænd for voldtægt og blufærdighedskrænkelse mod en 17-årig pige den 18. november 2016 på et pizzeria i Aabenraa.

Domsmandsretten begrunder frifindelsen med, at det ikke kunne bevises, at der havde været tale om overgreb fra de tre mænds side.

– Jeg er overrasket over byrettens afgørelse. Men jeg tager til efterretning, at domstolen har vurderet beviserne anderledes, end anklagemyndigheden har gjort, pointerer anklager ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Pernille Bach Pedersen.

Anklagemyndigheden skal nu gennemgå dommen og dens præmisser og overveje, hvorvidt man vil indstille til Statsadvokaten i Viborg, om sagen skal ankes til Vestre Landsret.