37-årig kendt skyldig i drab: 12 års fængsel og udvisning

(Modelfoto)

Et nævningeting ved Retten i Odense har tirsdag afsagt skyldkendelse i en sag, hvor en 37-årig mand af udenlandsk afstamning, var tiltalt for at have dræbt den forurettede F, der var kørestolsbruger, ved omsnøring af halsen.

(Modelfoto)

Alle dommere og nævninge var enige om følgende skyldkendelse:
”Tiltalte har erkendt at have forvoldt forurettedes død, der i følge statsobducent Peter Mygind Leth skyldtes kvælning ved omsnøring af halsen med sandsynligvis to forskellige snore, hvor det med den højeste grad af sandsynlighed er tiltaltes DNA, der er fundet på enderne af den ene, nylonsnoren. Tiltalte har forklaret, at han ønskede at straffe forurettede, og at han har erfaring med at strangulere en person, således at personen i få sekunder mister bevidstheden, hvilket i følge Leth kun tager nogle sekunder, afhængigt af hvilket tryk man anvender.

Det kan ud fra Leths forklaring lægges til grund,

– at omsnøringen er sket bagfra, hvilken placering tiltalte har bekræftet,

– at de to snore næppe er blevet anvendt samtidigt,

– at begge snore henset til de voldsomme stranguleringsfuger og fundet af punktformede blødninger i øjne og øjenlåg er blevet anvendt med stor kraft, og at døden først er indtrådt efter mindst to minutters kvælning,

– at i hvert fald den ene snor er blevet strammet med næsten samlede hænder,

– og at forurettede var død, da den sidste snor blev fjernet igen, og tiltalte tildækkede ligets ansigt med et tæppe.

Det er derfor bevist, at tiltalte forsætligt dræbte forurettede, hvorfor han er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Thi bestemmes:

Tiltalte er skyldig i manddrab efter straffelovens § 237.

Den 37 årige T, som var fundet skyldig i manddrab er idømt fængsel i 12 år og udvist for bestandig. T ankede dommen med påstand om frifindelse for drab, således at han alene dømmes for erkendt vold med døden til følge, subsidiært formildelse af den idømte straf.