Branden i Petersmindehallen i Vejle opklaret

VEJLE: Efter nogen tids efterforskning anser Sydøstjyllands Politi nu branden den 13. februar 2017 i Petersmindehallen i Vejle for opklaret.

Det må på baggrund af de beviser, der er kommet frem under efterforskningen lægges til grund, at nogle 14-årige drenge bl.a. fra lokalområdet har antændt en brand inde i hallen og i en container udenfor hallen.

Der er i efterforskningen, der har omfattet afhøring af en lang række vidner, tekniske undersøgelser både af brandstedet, mobiltelefoner m.v., ikke afdækket en “grund” eller bagvedliggende årsag til brandstiftelsen.

Vejle Kommune er inddraget og er ansvarlig for det videre forløb i forhold til drengene, der som følge af deres alder ikke kan strafforfølges. Hvis drengene havde været fyldt 15 år, så ville straffesagen mod dem alle være blevet afgjort af en ret på baggrund af sagens beviser.

Sydøstjyllands Politi afslutter nu efterforskningen og kan oplyse, at der fortsat ikke er grundlag for at antage, at branden i Petersmindehallen og branden på Petersmindeskolens bibliotek i sidste uge, har noget med hinanden at gøre.

Sydøstjyllands Politi har ikke yderligere oplysninger til offentligheden om sagen.