To dømt for væbnet fangeflugt

(Modelfoto)

SLAGELSE: En 24-årig kvinde og en 41-årig mand er ved Retten i Næstved blevet idømt fængsel i hhv. 1 år og 8 måneder og 2 år og 4 måneder efter væbnet forsøg på at befri en indsat.

(Modelfoto)

De tiltalte blev fundet skyldige i den 11. oktober 2016 efter forudgående aftale med en arrestant i Slagelse Arrest at have indfundet sig ved arresten medbringende et haglgevær med ammunition, som de havde til hensigt at anvende til at true personalet i arresten for derved at befri arrestanten.

Forsøget mislykkedes, idet politiet forinden fra en anden indsat i arresten havde modtaget et tip om befrielsesforsøget, hvorfor politiet anholdt de tiltalte, da de ankom til arresten.

Retten lagde bl.a. vægt på, at de tiltalte ikke havde afgivet troværdige forklaringer på, hvorfor de var kørt til arresten, at tippet stemte både mht. tidspunkt, navn på manden og våben, at i hvert fald kvinden op til den 11. oktober 2016 havde telefonisk kontakt med den fængslede og vidneforklaringer om de tiltaltes udtalelser angående formålet med turen til Slagelse.

Kvinden blev endvidere fundet skyldig i besiddelse af 96 gram hash delvist med henblik på videreoverdragelse.

Manden blev endvidere fundet skyldig i opbevaring af 123 gram amfetamin med henblik på videreoverdragelse.

Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at der var tale om en planlagt befrielsesaktion med anvendelse af våben.

De tiltalte har siddet varetægtsfængslet under sagen og blev fortsat fængslet efter dom.

Manden modtog dommen, mens kvinden udbad sig betænkningstid.