To dømt for frihedsberøvelse, vold, trusler og afpresning

(Modelfoto)

NYBORG: Efter behandling af en nævningesag har Retten i Svendborg den 8. maj 2017 fundet 2 polske mænd skyldige i tyveri, langvarig frihedsberøvelse, grov vold, trusler og afpresning overfor en polsk mand.

(Modelfoto)

Forholdene blev begået fra den 28. til den 29. juni 2016. Den forurettede henvendte sig hos de tiltalte den 28. juni omkring kl. 13.30, hvor han skulle afhente en bil.

Efter kort tid på ejendommen blev han frataget sin pung og andre personlige ejendele, og han blev herefter slået, truet og afpresset oplysninger om koderne til sine hævekort. Han var indespærret i varevognens lastrum indtil næste morgen.

De tiltalte hævede både den 28. om eftermiddagen og den 29. juni tidligt om morgenen penge fra den forurettedes hævekort.

Mens han var indespærret i varevognen, blev han udsat for vold. Da han blev lukket ud af varevognen om morgenen, blev han på ny udsat for vold.

Om eftermiddagen den 29. juni kørte forurettede med de tiltalte til en bank i Nyborg, og forurettede gik alene ind i banken for personligt at hæve 25.000 kr. I banken henvendte han sig til personalet, der på hans anmodning alarmerede politiet.

De tiltalte blev anholdt den 29. juni 2016, og har siddet varetægtsfængslet siden.
Begge de tiltalte blev idømt 5 års fængsel og udvist med indrejseforbud for bestandigt.

De tiltalte udbad sig begge betænkningstid med hensyn til eventuel anke af dommen.