10 tons mælk løbet ud efter hærværk

NYBORG: Ukendte gerningsmænd står bag et hærvæk mod en landejendom, som udløste spild af 10 tons mælk.

(Modelfoto: Politi.dk)

En gårdejer på Lysemosevej anmeldte onsdag et hærværk mod et tankanlæg.

Hærværket er begået mandag mellem kl. 07:30 – 09:00, mod en mælketank som stod udendørs. Denne mælketank havde fået nye rør som var placeret i en staldbygning.

Denne staldbygning stod altid åben, for at Arla kunne komme til mælketanken. Da anmelder kom tilbage til mælketanken var der pillet ved nogle spændebånd, så mælken var løbet ud af tanken. Der var tale om udslip af ialt 10 tons mælk.