Etablering af visitationszone I København

(Foto: Allan Andersen)

Københavns Politi opretter visitationszone i en del af politikredsen gældende fra fredag den 16. juni 2017 kl. 15.00 til fredag den 30. juni 2017 kl. 15.00.

(Modelfoto: Allan Andersen)

I medfør af lov om politiets virksomhed § 6 har politidirektøren i København i dag den 16. juni 2017 truffet beslutning om, at politiet i en begrænset periode kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område.

Baggrunden for beslutningen om oprettelse af visitationszonen er flere episoder, hvor der i det offentlige rum er anvendt skydevåben, med nærliggende fare for personers liv. Skyderierne relaterer sig formentlig til en konflikt mellem grupperingen Nordvest Copenhagen og en endnu ikke oprettet gruppering med tilholdssted omkring Husum.

Formålet med indførelsen af visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området ved blandt andet at sikre at personer ikke bærer eller besidder våben.

Som følge af ovenstående indføres visitationszonen, gældende fra fredag den 16. juni 2017 kl. 1500 til fredag den 30. juni kl. 1500.

Visitationszonens omfang: Kredsgrænsen mod nord fra Grønnemose Allé og så mod uret til Slotherrensvej – Sallingvej – Hillerødgade – Nordre Fasanvej – Lygten – Tagensvej – Rovsinggade – Lersø Park Allé – Tuborgvej – Emdrupvej – Grønnemose Allé

Visitationszonens geografiske omfang fremgår af nedenstående kort.