Nordsjællands Politi afbryder samarbejdet med Politiets Beredskabs–Ordenskorps

NORDSJÆLLAND: Nordsjællands Politi har pr. 1. juni afbrudt samarbejdet med det frivillige “Politiets Beredskabs–Ordenskorps”, det sker efter 35 års virke i politikredsen.

– Nordsjællands Politi har 1. juni meddelt os, at vi ikke længere kan fungere på samme måde som hidtil, og at vi ikke længere er en del af beredskabet. Det betyder reelt, at Politiets Beredskabs–Ordenskorps ikke længere kan udføre sit arbejde, skriver organisationen på sin Facebook side.

Medlemmerne af Politiets Beredskabs–Ordenskorps vil ifølge meddelelsen nu bruge sommeren til at overveje, om der skal startes op i privat regi, eller lukkes helt ned – det ligger dog helt fast at det “Politiets Beredskabs–Ordenskorps” som mange kender i dag er ophørt med at eksistere.

– Starter vi op i privat regi bliver det på helt andre vilkår, end dem som vi kender i dag. Vi skal i så fald være 100% selvfinansierende både med materiel, køretøjer m.v. Det betyder at det i givet fald bliver til helt andre priser, end vi kender i dag. Som sagt er der ikke truffet nogen afgørelse. Medlemmerne skal lige bruge sommeren til at finde ud af, om vi i givet fald vil starte op, skriver ledelsen i meddelelsen.

Hidtil har POBROK’erne kunne benytte politiets køretøjer, fuldt ud på linie med feks. Politihjemmeværnet, når de var indsat som støtte til politiet ved feks. cykelløb, afspærringer og hvor der ellers var brug for de frivillige hænder og derved frigøre betjente til vigtigere politiarbejde.

Af ukendte årsager har Nordsjællands Politi pludselig ikke behov for støtten fra de 45 mand i korpset.

– De 45 frivillige i Politiets Beredskabs–Ordenskorps vil gerne sige tak for 35 års godt samarbejde med en lang række samarbejdspartnere. Vi er dybt ulykkelige over situationen, men det er suverænt Nordsjællands Politis afgørelse og den står desværre ikke til at ændre. Vi ved, at mange kommer i klemme med hensyn til assistance ved diverse arrangementer, men det er desværre ikke en situation vi kan gøre noget ved. Vi kan kun henvise til Nordsjællands Politi og håbe på, der kan findes en løsning, lyder det i meddelelsen fra Politiets Beredskabs–Ordenskorps.

Det er også meddelt at facebook siden vil blive lukket ned omkring d. 22 juni.