Polak fik ni års fængsel for hjemmerøverier

(Foto: Local Eyes)

ODENSE: Retten i Odense afsagde tirsdag dom i nævningesagen mod en 21-årige polsk statsborger og idømte ham 9 års fængsel for to hjemmerøverier og et forsøg på hjemmerøveri, samt 16 tricktyverier og forsøg på tricktyverier af særlig grov beskaffenhed.

(Arkivfoto: Local Eyes)

Hjemmerøverierne blev begået på Fyn, Sydsjælland og Lolland-Falster

Forholdene var begået i perioden fra oktober 2014 til oktober 2015 og spredte sig geografisk fra Vestjylland, over Fyn og til Sjælland og Lolland-Falster. Hjemmerøverierne blev begået i Vissenbjerg, Vordingborg og Rødby.

Både hjemmerøverierne og tricktyverierne var karakteriseret ved, at man gik målrettet efter ældre eller handicappede.

Under sagen har anklagemyndigheden nedlagt påstand om fængsel i 13 år. Dette ville kræve, at retten fandt grundlag for at anvende en særlig bestemmelse i straffeloven, der går ud på, at man kan sprænge strafferammen.

– Det er tilfredsstillende, at sagen har kunnet gennemføres til domfældelse, selvom hovedparten af vidnerne ikke har kunnet afhøres i retten, fordi de har været for syge, svagelige eller er afgået ved døden, siger Anklager Stephanie Reby og fortsætter:

– Derudover er det værd at fremhæve, at anklagemyndigheden via Eurojust under sagen har haft et glimrende samarbejde med den polske anklagemyndighed. Strafudmålingen er ikke overraskende set i lyset af, at retten afviste at bruge den særlige bestemmelse i straffeloven om at sprænge strafferammen på 10 års fængsel.

Tiltalte udbad sig betænkningstid.