Spritrazzia viser fald i antallet af spritbilister

Fra 1. januar koster det et klip i kørekortet at betjene en håndholdt mobiltelefon - så lad den ligge i lommen under kørslen. (Foto: Politi.dk)

I perioden fra fredag den 2. juni til og med søndag den 11. juni  gennemførte politiet landet over en målrettet indsats mod spirituskørsel. Ud over kontrol af spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

(Foto: Politi.dk)

I kontrolperioden blev 149 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 173 for narkokørsel. Hertil kommer 36 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 7 ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

Alene i pinsen, fra fredag den 2. juni til mandag den 5. juni 2017 blev 76 bilister landet over sigtet for spirituskørsel og 78 for narkokørsel. Ud af disse kunne politiet registrere 18 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt tre ulykker, hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

I den tilsvarende periode i 2016 blev 126 bilister sigtet for spirituskørsel og 122 for narkokørsel. I samme periode skete der 31 spiritusulykker og tre ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel. Spirituskørsel er som udgangspunkt forbundet med en større uheldsrisiko end narkokørsel.

Pinsen var i 2016 ikke en del af kampagnen.

Der kan over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til under 6.000 i 2016. I samme periode er antallet af spiritusulykker mere end halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.250.

Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel i 2017 med opbakning fra blandt andre Rådet for Sikker Trafik. Læs mere på rådets hjemmeside “Stop spritkørsel”.

Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020.