Miljøsvin: Flere tons affald smidt på privat vej

DRAGSTRUP: Nordsjællands Politi hører meget gerne fra borgere som kan hjælpe med at finde frem til synderen bag en grov miljøsag – helt præcist 2 x 4 x 20 meter møgdynge af affald.

Ukendte gerningsmænd har i tiden mellem tirsdag eftermiddag kl. 17.00 og onsdag morgen kl. 08.00 aflæsset flere store læs byggeaffald på Dragstrup Enghave.

Hvis gerningsmanden ikke kan findes, så ender beboerne på vejstykket med selv at skulle stå for fjernelsen af affaldet – der er formentlig tale om en regning på op mod 20-25.000 kroner.

Hele dyngen af affald er omkring 20 meter lang, fire meter bred og lidt over to meter høj, den består af hvad der formentlig har været et gammelt skur eller anneks med tagpap på, suppleret med mindst en gammel madras, div kloakrør, tæpper og en ren syndflod af andet ubestemmeligt affald.

Hvis nogen har bemærket en eller flere lastbiler i Dragstrup-området, læsset med affald, eller genkender dele af affaldet fra en nedrivning – så hører Nordsjællands Politi gerne om det på 1-1-4.