Trusler mod vidne gav fængsel og udvisning

HORSENS: Det er rigtig dyrt at true vidner – det lærte to mænd på 21 og 23 år på den hårde måde. De er begge dømt for trusler, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse af et vidne i en retssag – og en er udvist af landet.

(Foto: Midt- og Vestsjællands Politi)

I forbindelse med den såkaldte ’flaskekastersag’ fra Horsens, hvor en politimand blev alvorligt skadet, da skårene fra en flaske ramte ham i hovedet, blev der rejst endnu en sag, som handler om trussel af et vidne til episoden.

– Den 23. februar i år truede de to mænd vidnet. De tvang ham til at tage sit tøj af, hvorefter de optog nøgenbilleder af ham. De truede med at de ville slå ham, og at de ville komme efter vidnet og hans familie, ligesom de truede med at videregive billederne, hvis han afgav yderligere forklaring til politiet eller i retten, fortæller Susan Lindgaard Nielsen, der er anklagerfuldmægtig hos Sydøstjyllands Politi.

Ved retten i Horsens blev de to idømt ubetinget fængsel samt henholdsvis udvisning og betinget udvisning af Danmark.

– Retten lagde vægt på, at episoden bar præg af en vis planlægning i forbindelse med at få vidnet til at komme til stedet, at forholdet blev begået i fællesskab, at episoden forløb over flere minutter, og at den, udover blufærdighedskrænkelsen, indebar en høj grad af frygt hos og ydmygelse af den forurettede, siger Susan Lindgaard Nielsen.

Den ene tiltalte på 21 år blev ligeledes dømt for grov vold ved den 23. marts 2016 at have stukket en person i låret med en kniv. Retten lagde i denne forbindelse vægt på, at angrebet er udført med en skarp kniv, men at det dog medførte begrænset skade.

Han blev idømt 9 måneders ubetinget fængsel og en betinget udvisning af Danmark. Ved udvisningsspørgsmålet lagde retten vægt på den begåede kriminalitet, at han er 21 år, at han har haft lovligt ophold i Danmark i godt 4 år, at han har forældre og søskende i Danmark, at han har været tilknyttet det danske arbejdsmarked og ikke har reel tilknytning til Syrien, hvor han stammer fra.

Den anden tiltalte blev idømt 5 måneders ubetinget fængsel og en ubetinget udvisning af Danmark. Retten lagde her vægt på den begåede kriminalitet, at han er 23 år, har haft lovligt ophold i Danmark i godt 2 år, ikke har familie i Danmark, har al sin familie i Syrien og derfor har en begrænset tilknytning til Danmark. Han fik sammen med udvisningen et indrejseforbud i 6 år.

Begge tiltalte var tidligere ustraffede.