22-årig dømt for vold og manddrab 

(Modelfoto)

Landsretten har onsdag afsagt dom i en ankesag vedrørende et voldeligt overfald på en parkeringsplads ved Tilst ved Aarhus i juni 2015 og vedrørende en skudepisode i februar 2016 ved en privat bopæl i Randers, hvor den forurettede senere afgik ved døden.

(Modelfoto)

Der var i sagen rejst tiltale mod en nu 22-årig mand for grov vold efter straffelovens § 245, stk. 1, i Tilst-forholdet og for manddrab efter straffelovens § 237, subsidiært vold med døden til følge efter straffelovens § 245, jf. § 246, i Randers-forholdet.

Tiltalte havde nægtet sig skyldig.

Landsrettens flertal lagde efter bevisførelsen til grund, at tiltalte i Tilst-forholdet var skyldig i vold efter straffelovens § 245, stk. 1, ved i forening med en ukendt medgerningsmand bl.a. at havde stukket en person flere gange med en saks eller lignende skarp genstand, ligesom der på kort afstand blev affyret flere skud mod personen, og hvoraf et af skuddene ramte den pågældende i benet.

I Randers-forholdet, hvor den forurettede foran sin bopæl blev ramt af flere skud fra en maskinpistol og senere afgik ved døden, fandt landsretten det bevist, at det var tiltalte, der var gerningsmanden, og landsretten lagde til grund, at tiltalte i forbindelse med afgivelsen af skuddene havde indset det som overvejende sandsynligt, at den forurettede ville afgå ved døden, eller at tiltalte havde indset muligheden herfor og accepteret denne mulighed.

Landsrettens afgørelse var en stadfæstelse af byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Der var 13 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 15 år, 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 14 år og 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 13 år.

Efter stemmeflertallet fastsattes straffen herefter til fængsel i 15 år. Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 14 år.