Razzia: Store bøder til to tyrkiske vognmænd

KOLDING: To tyrkiske vognmænd måtte hver betale 35.000 kr. for at have foretaget manipulation af lastbilernes AdBlue-system. De to tyrkiske lastbiler blev onsdag standset ved Kolding af Tungvognscenter Syd i en rutinemæssig kontrol.

(Arkivfoto: Sydøstjyllands Politi)

”En teknisk gennemgang af begge køretøjer viste, at der var foretaget manipulation af lastbilernes AdBlue-system, således at det var sat ud af drift,” fortæller Stig Simonsen, der er politikommissær og leder af Tungvognscenter Syd.

AdBlue er et tilsætningsstof, som sprøjtes ind i lastbilernes udstødningssystemer for at reducere udslippet af farlige NoX-gasser fra udstødningen. Når systemet sættes ud af drift, forurener lastbilen op mod 20 gange mere end tilladt.

”De to tyrkiske vognmænd benyttede sig begge af en type transporttilladelse, som forudsætter, at køretøjerne overholder begrænsningerne for miljøforurening. Da køretøjerne var manipulerede, opfyldte de ikke betingelserne i deres tilladelser. Derfor bortfaldt tilladelserne,” fortæller Stig Simonsen.

Kørsel uden gyldig tilladelse takseres til 35.000 i bøder, og begge køretøjer er på nuværende tidspunkt tilbageholdt, indtil bøderne betales eller der kan stilles sikkerhed.

Det vides endnu ikke, hvordan de to vognmænd stiller til sig sigtelserne.