17-årig kendt skyldig i brandstiftelse

En 17-årig er fredag d. 8. september 2017 ved et nævningeting ved Retten i Roskilde kendt skyldig i brandstiftelse og dømt til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykisk handicap og betinget udvist.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

 

Den 17-årige blev fundet skyldig i livsfarlig brandstiftelse ved at have hældt benzin ud og antændt det på 1. sal i ejendommen Møllehusene 16 i Roskilde (den tidligere spritfabrik) kl. 3 om natten, mens de fleste beboere lå og sov. 87 beboere måtte evakueres – nogle ved hjælp af stiger fra vinduerne. 7 personer måtte behandles for røgforgiftning, men der var ikke oplysning om, at nogen tog varig skade. Den 17-årige angav jalousi som årsag til brandstiftelsen.

Den 17-årige blev endvidere fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse over for en jævnaldrende pige ved at have befølt hende på brystet, hærværk i flere tilfælde, trusler og vold mod ansatte i forskellige institutioner, hvor han har været anbragt, for af grov kådhed at have bragt andre i livsfare, og endelig for at være flygtet fra institutioner, hvor han har været anbragt i stedet for at være varetægtsfængslet i arresten.

Retten lagde ved vurderingen af brandstiftelsen bl.a. vægt på en farlighedserklæring udarbejdet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut.

Sanktionen svarede til den sanktion, Retslægerådet havde anbefalet, efter den 17-årige var blevet mentalundersøgt.

Den 17-årige blev endvidere udvist af Danmark. Da retten fandt, at en udvisning med sikkerhed ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser, blev udvisningen gjort betinget med to års prøvetid.