27-årig mand dømt for 71 strafbare forhold

KOLDING: Retten i Kolding afsagde fredag den 25. august 2017 dom i en sag mod en 27-årig mand fra Kolding. Straffesagen omfattede i alt 73 strafbare tiltaler og strakte sig over tre dage. Alle forholdene var begået i perioden mellem 2014-2016.

(Modelfoto)

Straffesagen indeholdt en bred vifte af forbrydelser, omfattende bedrageri, databedrageri, hærværk, brugstyveri af biler, tyveri, hæleri, overtrædelse af færdselsloven, lov om euforiserende stoffer og våbenloven. Næsten alle forbrydelserne var begået i Kolding og omegn.

– Retten i Kolding dømte den 27-årige skyldig i 71 ud af de 73 forhold, han var tiltalt for. Flere af forholdene omhandlede indbrud, hvor det var professionelt værktøj, der var gået målrettet efter. Den 27-årige mand blev blandt andet dømt skyldig i hæleri af særlig grov beskaffenhed for i alt ca. 285.000 kr. I de tilfælde var der tale om professionelt værktøj, der stammede fra indbrud i 23 varebiler, siger Anklagerfuldmægtig Tobias Engby.

En enig domsmandsret idømte den 27-årige en ubetinget fængselsstraf på 1 år og 3 måneder samt et større erstatningskrav.