62-årig idømt fængsel og udvisning for seksuelt misbrug af barnebarn

Vestre Landsrets 8. afdeling har ved dom af 5. september 2017 under medvirken af nævninger behandlet anken af en dom, som Retten i Aarhus afsagde den 20. december 2016, og hvor en nu 62-årig mand var tiltalt for – og delvist havde erkendt – at have krænket sit barnebarn seksuelt.

(Modelfoto)

Ved landsrettens dom blev tiltalte idømt fængsel i 6 år for blufærdighedskrænkelse af barnebarnet, fra hun var cirka 7-8 år, til hun var 15 år. Samt, efter barnebarnet var blevet 12 år, for samleje og andet seksuelt forhold end samleje med barnebarnet, som i dele af perioden var under 15 år, og for forsøg på voldtægt.

Tiltalte blev endvidere udvist for bestandig, og barnebarnet blev tilkendt 100.000 kr. i godtgørelse for tort.

Byretten havde fastsat straffen til fængsel i 5 år og 6 måneder, men var ellers nået til samme resultat.