Soldater indsat i grænseoperationen

Billedet her viser soldater på bevogtning i København, deres kolleger ved grænsen er ikke udstyret med automatvåben. (Foto: Rigspolitiet)

Der er i dag blevet indsat  soldater i grænseoperationen ved den grønne dansk-tyske grænse.

Billedet her viser soldater på bevogtning i København, deres kolleger ved grænsen er ikke udstyret med automatvåben. (Foto: Rigspolitiet)

Soldaterne skal her udelukkende anvendes til transport og bevogtning af frihedsberøvede og ikke frihedsberøvede personer i forbindelse med grænseoperationen.

Det kan være til og fra Udlændingekontrolafdelingen i Padborg, til og fra arrester, til og fra retten, til asylcentre etc.

Soldaterne skal også assistere ved togkontroller, hvor de skal bevogte personer, der udtages af politiet i forbindelse med kontrollen.

Det er disse opgaver, soldaterne er blevet uddannet til – ikke til grænsekontrol.

Soldaterne er indsat under politiets ledelse. De er udelukkende bevæbnet med forsvarets egne pistoler samt peberspray, håndjern eller strips. De vil bære egen uniform med særligt skuldermærke.

Soldaterne har modtaget uddannelse i magtanvendelse, sikkerhedsvisitation, gennemførelse aftransporter og bevogtning samt professionsetik, og de har samme tavshedspligt som politifolk.