Videobevis: Politiet lokkede ikke bilister i ATK-fælde

I flere medier og på Facebook har man henover weekenden kunnet læse, at Sydøstjyllands Politi gennemførte en fartkontrol på motorvej E 45 på en urimelig måde så en stor mængde bilister blev blitzet. Bilisterne tog dog bevisligt fejl.

Se politiets video fra ATK bilen herover, den gennemkørerstrækningen i løbet af to minutter og 13 sekunder.

Påstanden var fra flere bilister at den aktuelle hastighedsbegrænsning ikke var ordentligt skiltet, men det var den ifølge Sydøstjyllands Politi’s video der viser skiltningen frem mod målestedet, vel at mærke efter den er afsluttet.

– Sydøstjyllands Politi ønsker ikke bare at blitze så mange som muligt – det skal gå ordentligt til. Der skal være tale om reelle hastighedsoverskridelser af en korrekt skiltet tilladt hastighed, således at trafikanterne har mulighed for at overholde fartgrænsen på et konkret sted. Det er kun gennem fælles forståelse og ønske, at vi kan højne trafiksikkerheden – ikke ved at blitze så mange som muligt, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Skiltningen var i orden
Når der rejses tvivl om skiltningen i forbindelse med en konkret hastighedskontrol, så undersøger politiet, om der er noget om snakken. Hvis der skulle være begået en fejl, så vil politiet reagere på det så det ikke er borgerne, der skal have bøvl med at klage eller gå i retten med en eventuel bøde.

Det fastslår Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Bilister: Der var ikke skiltet
En del bilister har benyttet weekendens omtale af – hvad bilisterne opfatter som en mangelfuld skiltning – til at klage direkte til politiet, samt fylde en del på politiets Facebook og i en række medier med hidsig debat om fartkontrollen på E 45 ved rastepladsen Ejer Bavnehøj.

– Der er virkelig mange, der er havnet i en fælde der. Jeg så ikke nogle 50 km/t-skilte, kun at fartgrænsen var slut. Alle tog farten af, fordi der skete så meget. Jeg tror, der har været skilte, men de var ikke synlige. Jeg så kun de store skilte med blink og truckkontrol, siger bla. Tina Steiner til jv.dk.

En anden bilist mener at skiltene var opsat forkert, og blev gemt bag de mange lastbiler.

– Der var myldretidstrafik, og en kolonne af lastbiler fyldte den inderste bane. Trafikken var nervøs, fordi der var så meget skiltning, og der stod politirazzia flere steder. Der var masser at holde øje med, og ved afkørslen stod en politimand og hoppede rundt helt ude ved motorvejen. Hvis der var et skilt bagved lastbilerne, så kunne man ikke se det,« siger en bilist, Karsten Sørensen til jv.dk.

ATK video viser alt i orden
Mandag morgen startede Sydøstjyllands Politi med at undersøge omstændighederne ved målingen, der fandt sted i forbindelse med en multikontrol af lastbiler den 21. september 2017 på motorvej E 45 ved rastepladsen Ejer Bavnehøj. Det var nødvendigt at fastsætte hastigheden til 50 km/t på en strækning frem mod afkørslen til rastepladsen for at der kunne ske en sikker afledning af alle lastbiler til rastepladsen til kontrol. Og ved selve afkørslen blev der foretaget automatisk hastighedskontrol.

Efter afsluttet kontrol gennemkøres kontrolstrækningen for videooptagelse, således at omstændighederne – sted, vejforhold og skiltning m.v. – for kontrollen dokumenteres til brug ved eventuel bevisførelse i sagerne.

Af videoen fremgår det, at bilisterne på dagen først mødte et skilt med KONTROL i begge sider af vejen. Derefter nedskiltes hastigheden med skiltning i begge sider af vejen således: 110 km/t – 80 km/t – 50 km/t – 50 km/t – ATK vogn parkeret bag en ret stor lystavle, der endeligt afledte lastbiler mod højre – herefter ophæves 50 km/t.

– De biler, der ses på videoen, er altså biler, der kører på stedet efter at hastighedskontrollen er forbi og har intet med denne at gøre. Det er tilfældige forbipasserende på motorvejen, understreger Sydøstjyllands Politi i forbindelse med offentligørelsen af videoen.

Hvad så nu
Sydøstjyllands Politi har nu fastslået, at hastighedskontrollen er foregået efter bogen og at der i øvrigt ikke er tale om en ”fælde” eller uordentlighed.

– Derfor håber vi, at både de, der blev blitzet og som derfor nu kan se frem til en bøde og måske mere end det og de, der alene har læst om kontrollen, anerkender at der foreligger hastighedsovertrædelser, der er afdækket på reel vis og at der ikke på det grundlag er baggrund for at ”hade” ATK indsatsen, skriver Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Er man blitzet og stadigt ikke overbevist, så kan man altid rette henvendelse til Sydøstjyllands Politi og man kan som altid forlange sin sag afgjort i retten.

Se skiltningen i en fotoserie herunder:

Her skiltet med 110 km/t. (Videograb)
Her sænkes farten til 80 km/t. (Videograb)
Første skiltevogn med blink – Politi kontrol  + 50 km/t lysskilt (Videograb)
Næste skiltning med 50 km/t (Videograb)
Næste skiltning om kontrol. (Videograb)
3. skiltning med 50 km/t (Videograb)
Kontrolvogn med lyspil + lysskilt med 50 km/t (Videograb)
Her ophører fartgrænsen på 50 km/t. (Videograb)