FYN: Stormen Ingolf – risiko for oversvømmelser

I Jyllinge knokler borgerne med sandsække i kampen mod Ingolf. (Foto: local Eyes)

Stormen Ingolf betyder, at der i aften er risiko for oversvømmelser i det fynske område. Allerede nu står vandet højt flere steder. Beredskabsmyndighederne er derfor i gang med at opsætte sikringer. Alle borgerne i de udsatte områder opfordres til at sikre deres ejendomme så vidt muligt.

I Jyllinge knokler borgerne med sandsække i kampen mod Ingolf. (Foto: local Eyes)

Myndighederne forventer, at der fra tidligt søndag aften er risiko for oversvømmelser i Middelfart, Nordfyns, Odense, Kerteminde, Nyborg, Langeland og i Svendborg Kommuner.

Fyns Politi har nedsat den lokale beredskabsstab, hvor repræsentanter for de aktuelle myndigheder samarbejder om indsatsen.

Som prognoserne ser ud vurderer myndighederne, at der er risiko for oversvømmelse følgende steder:

Middelfart Kommune: Risiko for oversvømmelse omkring Båring Vig – særligt Fiskehusene og Vejlby Fed

Nordfyns Kommune: Risiko for oversvømmelse omkring Hasmark Strand, Klintebjerg – særligt efterskolen samt i Bogense by store del af havneområdet

Odense Kommune: Risiko for oversvømmelse i Seden Strandby, Kanalvej, Lodsvej, Stige
Kerteminde Kommune: Risiko for oversvømmelse af havneområdet

Nyborg Kommune: Der pumpes fra Nyborg voldgrav – der er risiko for oversvømmelse af Strandvej og Vesterhavn samt området omkring Lille Svanedam. Beboere med biler parkeret i p-kælderen på Vesterhavn opfordres til at flytte deres biler.

Langeland Kommune: Risiko for oversvømmelse ved Hov

Svendborg Kommune: Risiko for oversvømmelse i Lundeborg ved plejecentret Strandlyst, Vemmenæs på Tåsinge, Siø og Thurø

Udover de nævnte områder, kan der opstå problemer andre steder. Det vil løbende blive meldt ud. De seneste prognoser er for nedadgående, men som situationen er, så skal der ikke meget til, for at prognoserne vender igen.

Det er først og fremmest myndighedernes opgave at sikre, ingen mennesker kommer noget til i den aktuelle situation samt at væsentlige installationer ikke bliver berørt, men myndighederne gør selvfølgelig også alt for at sikre, at oversvømmelserne ikke ødelægger folks ejendom.

Beredskab Fyn har oprettet en kontakttelefon, hvor borgerne kan henvende sig vedrørende den aktuelle vejrsituation. Nummeret er: 6551 1803. Nummeret er IKKE brugbart i tilfælde af akut behov for hjælp. Her skal man som altid ringe 112.

Det er mulig at afhente sandsække hos Beredskab Fyn på følgende adresser:

 

Det er mulig at afhente sandsække hos Beredskab Fyn på følgende adresser:

Odense kommune

Muslingevej 14

Lodsvej 37

Nordfyns kommune

Bogense, Østre mole

Kerteminde kommune

Tværvej

Nyborg kommune:

Dronningensvej 40, Nyborg

Norden huse, drejet

Tårup strand, Magemosevej / Søbakken

Birkhovedvej 12

Svendborg kommune

Beredskab Fyn, Poul Smeds vej 20, 5700 Svendborg

Langeland kommune

Rudkøbing havn, lystbådhavn

Lohals, P-plads lystbådhavn