Ingen straffesag mod speciallæge i psykiatri og 64 ansøgere om dansk indfødsret

Statsadvokaten i København har efter indstilling fra Nordsjællands politi besluttet, at der ikke skal rejses tiltale mod en nu 74-årig speciallæge i psykiatri, som var blevet politianmeldt for at udstede erklæringer om, at 64 ansøgere om dansk indfødsret på grund af posttraumatisk stress syndrom (PTSD) ikke kunne lære at tale dansk.

(Modelfoto)

Speciallægen var anmeldt for at have afgivet urigtige pligtmæssige erklæringer, og baggrunden for anmeldelsen var, at erklæringerne fremstod ganske ensartede.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der ikke kan føres bevis for, at lægens faglige vurderinger var urigtige, og at hans erklæringer havde til formål, at ansøgerne fik dispensation på et urigtigt grundlag.

Sagen har været forelagt Styrelsen for Patientsikkerhed, der har vurderet, at erklæringerne ikke lever op til de lægefaglige krav, man må stille til speciallægeerklæringer.

Anklagemyndigheden vurderer imidlertid, at det er usikkert, om manglerne i de afgivne erklæringer har en sådan karakter, at udstedelse til brug for en offentlig myndighed kan straffes efter bestemmelserne i sundhedslovgivningen.

Det vurderes derudover også som usikkert, om en straffesag i givet fald ville kunne føre til en domfældelse.