LTF-leder idømt fængsel for trusler mod betjent

Københavns Byret har i dag afsagt dom i sagen, hvor lederen af bandegrupperingen LTF har været tiltalt for at have truet en polititjenestemand.

Truslerne blev fremsat mod betjenten ved midnatstid den 31. juli 2017, i forbindelse med at betjenten sammen med flere andre politifolk havde foretaget visitationer af LTF-medlemmer på Blågårds Plads i København. Straffen for truslerne blev udmålt til fængsel i tre måneder.

Trusler fremsat i en visitationszone 
Retten har lagt til grund, at domfældte blandt andet sagde til de øvrige bandemedlemmer : “Husk hans ansigt” ligesom han til betjenten udtalte blandt andet “Pas godt på dig selv” og “Pas på din ryg”. Retten fandt, at disse udtalelser var ment som trusler. I den forbindelse lagde retten særligt vægt på de omstændigheder, hvorunder udtalelserne blev sagt, herunder at udtalelserne blev fremsat i en visitationszone oprettet som følge af bandekonflikten.

Betinget udvisning
Anklagemyndigheden har i forbindelse med sagen nedlagt påstand om, at tiltalte skulle udvises af Danmark i 6 år. Retten valgte at udvise bandelederen betinget, men har ikke fundet grundlag for, at tiltalte kunne udvises i 6 år, idet en sådan udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. I den forbindelse har retten lagt vægt på alvoren af den begåede kriminalitet, at domfældte er født i Danmark, samt at domfældte har en begrænset tilknytning til Pakistan.

– Anklagemyndigheden er tilfreds med, at bandelederen nu er blevet dømt for trusler mod en politimand, og at retten har takseret forholdet med en fængselsstraf på 3 måneders fængsel. At true en betjent er alvorligt – ikke mindst når truslen bliver fremsat af under en verserende bandekonflikt, hvor politiet har en vigtig opgave med at sikre tryghed for borgerne. Samtidig har retten slået fast at det var en skærpet omstændighed at tiltalte er bandeleder. Anklagemyndigheden havde selvfølgelig gerne set, at retten havde fulgt vores påstand om udvisning, men nu vil vi tale med statsadvokaten om dommen skal ankes, siger senioranklager Henrik Bergqvist.

Den dømte bandeleder skal forblive varetægtsfængslet.