Rigsadvokat: Tredobbelt voldtægtsforbryder for Højesteret

Anklagemyndigheden vil have Højesteret til at tage stilling til, om en tredobbelt dømt voldtægtsforbryder skal udvises af Danmark. Rigsadvokaten har derfor søgt Procesbevillingsnævnet om at få sagen for Højesteret.

(Modelfoto)

Det er et principielt spørgsmål at få afklaret, under hvilke omstændigheder en person, som flere gange er dømt for voldtægt, kan blive dømt til udvisning af Danmark.

Det skriver Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Det mener Rigsadvokaten, der derfor har søgt om at få sagen mod en 36-årig cambodjansk statsborger for Højesteret. Han er nu tre gange blevet kendt skyldig og betinget udvist for tre forskellige voldtægter begået i 2012, 2014 og 2016. Østre Landsret har senest afvist at idømme den 36-årige ubetinget udvisning. Det betyder, at han kan blive i Danmark.

»Sagen rejser spørgsmålet om, hvornår det vil være i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udvise en person af Danmark, som gentagne gange har begået grov kriminalitet,« siger statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.

Den 36-årige blev senest idømt fire års fængsel og betinget udvist af Danmark ved Østre Landsrets dom den 21. september 2017 for en voldtægt begået i 2016. Det er denne dom, som Rigsadvokaten ønsker indbragt for Højesteret.

Østre Landsret har vurderet, at den 36-årige ikke kan udvises af Danmark, fordi en udvisning er så stort et indgreb i hans liv, at det ikke vil være i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 stk. 1. om, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

Baggrund
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, Artikel 8

Stk. 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. 

Stk. 2. Ingen offentlig myndighed må gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, medmindre det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres rettigheder og friheder.