Rigsadvokat: Videoafhøringer af børn tager for lang tid

Politikredsene er for lang tid om at behandle sager med videoafhøring, viser en ny opgørelse fra Rigsadvokaten. Nye initiativer skal sænke ventetiden.

(Modelfoto)

Rigsadvokaten kritiserer i en pressemeddelelse landets politikredse, fordi sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøringer af børn samlet set ikke har været tilfredsstillende i første halvår af 2017.

Det viser en opgørelse på baggrund af indberetninger fra landets politikredse, oplyser statsadvokat Jens Røn fra Rigsadvokaten.

»Det er ikke realistisk, at videoafhøringen i alle sager sker inden en uge, men generelt er ventetiden alt for lang. Det er ikke tilfredsstillende – så det skal der rettes op på,« siger statsadvokat Jens Røn, der er chef for Kvalitetsafdelingen hos Rigsadvokaten. Han henviser til, at ugefristen ikke står direkte i loven, men at videoafhøringen som udgangspunkt skal ske inden en uge fra anmeldelsen, hvis det er praktisk muligt.

Opgørelsen viser, at fem ud af landets 12 politikredse har haft en gennemsnitlig ventetid på over 30 dage i første halvår af 2017. Der er sket en generel stigning i antallet af videoafhøringer, blandt andet siden Folketinget sidste år besluttede at udvide området for videoafhøringer af børn. Det er generelt positivt, vurderer Rigsadvokaten, men politikredsene har ikke kunnet følge med udviklingen.

»Politikredsene har iværksat en række initiativer i 2016 og 2017, der skal nedbringe ventetiden, og dem mangler vi fortsat at se den fulde effekt af. Men vi har med tilfredshed noteret, at Rigspolitiet søsætter yderligere initiativer, der skal sænke ventetiden,« siger statsadvokat Jens Røn.

Rigsadvokaten oplyser også, at anklagemyndighedens to regionale statsadvokater vil udvide sit tilsyn på området.

FAKTA
Det fremgår af bestemmelsen i retsplejelovens § 745 e, at der kan ske videoafhøring af børn under 13 år i alle sager, børn under 15 år i sager om overtrædelse af straffelovens § 210 (incest), kapitel 24 (seksualforbrydelser) og i drabs- eller voldssager, hvor barnet eller dets nærmeste er forurettet, og den, der er mistænkt, er en af personens nærmeste. Det fremgår videre af bestemmelsen, at der kan ske videoafhøring af unge under 18 år, når særlige omstændigheder taler for videoafhøring, og at der kan ske videoafhøring af voksne, der har en alvorlig psykisk lidelse eller væsentlig funktionsnedsættelse, og hvor særlige omstændigheder taler for videoafhøring.