To unge dømt for børneporno

(Arkivfoto: Allan Andersen)

HELSINGØR: Retten i helsingør har for nyligt afsagt dom over to unge på henholdsvis 20 og 16 år som filmede et andet ungt par som havde sex, efterfølgende delte de optagelserne som var både video og billeder, og de krænkede anede ikke at de var blevet filmet og fotograferet.

(Modelfoto: Allan Andersen)

De to unge, en 20-årig mand og en 16-årig pige, var tiltalt for blufærdighedskrænkelse, æreskrænkelse, samt udbredelse og besiddelse af børneporno.

Den alvorlige tiltale for børneporno blev udløst idet de to unge mennesker, en ung pige og en ung mand, begge var under 18 år da de tiltalte uberettiget og uden deres viden filmede og fotograferede dem mens de havde sex på en adresse i Albertslund.

Optagelserne blev lavet i tiden mellem d. 28. januar kl. 19.00 i år og d. 29. januar kl. 06.00 i år, og de to tiltalte var også sigtet for at have videresendt deres video og billeder via Messenger til den tiltalte 16-årige piges messenger-konto.

Begge tiltalt for børneporno
De to unge mennesker blev ved retten begge tiltalt for børneporno, besiddelse og udbredelse af samme i henhold til Straffelovens § 235, som lyder således:
Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år.

Det havde absolut ingen betydning, at de to tiltalte begge var unge, og angiveligt var venner med det par som de havde filmet.

De optagelser som de to tiltalte havde lavet havde, for den 20-årige mands vedkommende, været i hans besiddelse indtil d. 4.maj i år og for den 16-årige piges vedkommende havde hun optagelserne indtil d. 19.april.

Ung mand anmeldte krænkerne
Den 16-årige pige opholdt sig d. 1. marts i år på Kostskolen Havregården, og her sendte hun omkring kl. 19.30 tre billeder og to videoer til en anden elev på kostskolen, det fik dog eleven som fik tilsendt videoerne til at anmelde den 16-årige pige.

Det fremgår ikke af domsudskriftet om eleven som der reagerede på de ulovlige optagelser gik til skolen eller politiet med sin viden, men forstander på Kostskolen Havregården, Morten Ulrik Jørgensen, er glad for den reaktion og domfældelsen over de to tiltalte.

– Jeg er glad for, at der er faldet så klar en afgørelse. Vi skal vise, at vi og samfundet reagerer meget voldsomt på det her, siger Morten Ulrik Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis.

Begge idømt betinget fængsel
Retten fandt dog at de to tiltaltes forbrydelse også havde en række formildende omstændigheder, herunder at udbredelsen af foto og video var udbredt i meget begrænset omfang.

Det endte således med at den 16-årige kvinde og den 20-årige mand begge blev kendt skyldige og idømt 10 dages betinget fængsel med en prøvetid på to år.