Varsling om forhøjet vandstand Roskilde Fjord – Jyllinge

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Der har været møde mellem politi, beredskab og Roskilde Kommune fredag 15.30 om den varslede forhøjede vandstand. Myndighederne er i tæt dialog med digelaget i Jyllinge – som er indkaldt til møde i aften om situationen.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Konklusionen af mødet er, at der kommer materiel ud til Jyllinge Nordmark i morgen lørdag først på dagen. Udlægning af materiellet aftales med den lokale beredskabsgruppe, som er nedsat af digelauget.

DMI melder nu på hjemmesiden omkring 1,25 – 1,30 over normal vandstand søndag aften, men også med høj vandstand søndag formiddag.

På mødet er der gået ud fra et scenarie med en sikkerhedsmargen med vand op til 1,40. Beredskabet mener, at den bedste løsning i den sammenhæng er brug af sandsække + big sacks.

Myndighederne forbereder dog både muligheden for sandsække og for watertubes, da prognoserne kan ændre sig i begge retninger. Den endelige beslutning, om der er behov for sandsække eller watertubes tages på et nyt møde lørdag morgen på baggrund af DMI’s seneste meldinger. Herefter kommer endnu en udmelding.

KST – politiets mobile kontaktpunkt – sættes op lørdag formiddag på Osvej ved rundkørslen.

Isefjorden – Holbæk
Også i Isefjorden forventes en forhøjet vandstand, hvor det især vil være i Holbæk, at der forventes højvande. Der er dog ingen prognoser, der i øjeblikket fortæller, at der skulle være risiko for oversvømmelser, men myndighederne holder i fællesskab nøje øje med udviklingen, så vi er klar til at imødegå eventuelle problemer.

Politiet og beredskaberne anbefaler, at borgerne tænker sig om, når de går ud lørdag og søndag grundet det forventede voldsomme blæsevejr, og samtidig bør man tænke på at sikre sin ejendom, så løsdele ikke flyver rundt. Har man en ældre nabo eller andre, der kan bruge hjælp, så giv de pgl. en hånd med, så vi undgår skader.

Politiet og øvrige myndigheder opfordrer til, at der holdes øje med politiets hjemmeside politi.dk/midtvestsjaelland, Twitter eller app’en POLITI.

De berørte kommuner, hvilket i øjeblikket betyder Holbæk og Roskilde, vil ligeledes dele informationerne med de involverede myndigheder.

Vi melder ud, når vi har nyt om situationen.