Rigsadvokaten kritiserer fejl i voldtægtssager

Anklagemyndigheden har fejlagtigt undladt at rejse krav om udvisning i syv straffesager om voldtægt. Det viser en ny undersøgelse fra Rigsadvokaten, der kalder fejlene ‘klart utilfredsstillende.’

(Modelfoto: Allan Andersen)

En gennemgang fra Rigsadvokaten af 175 domme i straffesager om voldtægt begået af udlændinge viser, at anklagemyndigheden i syv tilfælde siden 2012 ved en fejl har undladt at kræve den tiltalte udvist af Danmark.

Det skriver Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Det er fejl, som er klart utilfredsstillende, fastslår statsadvokat Jens Røn, der er leder af Kvalitetsafdelingen hos Rigsadvokaten, på baggrund af undersøgelsen.

‘Landets anklagere skal som det klare udgangspunkt kræve enten ubetinget eller betinget udvisning af udlændinge i straffesager, hvis grundbetingelserne i udlændingeloven er opfyldt. Det er ikke sket her, og vi indskærper derfor, at der altid skal være fuldt fokus på spørgsmålet om udvisning. Det gælder uanset, at det efter de foreliggende oplysninger ikke er muligt at vurdere, om de dømte ville have været udvist, hvis anklagerne havde krævet det,’ siger statsadvokat Jens Røn, der tilføjer, at der i syv ud af 12 politikredse ikke er konstateret fejl.

Ifølge Jens Røn har anklagemyndigheden allerede for over et år siden øget sit tilsyn med voldtægtssagerne. Blandt andet bliver alle anklageskrifter kvalitetssikret hos den regionale statsadvokat, inden straffesagen begynder i retten. Forelæggelsesordningen blev iværksat i tillæg til en række andre initiativer, der blandt andet omfatter tematiserede besøg i alle politikredse med deltagelse af de anklagere, der behandler voldtægtssager.

‘Vi har allerede iværksat en række initiativer for at skærpe behandlingen af voldtægtssager, og langt de fleste af sagerne med fejl ligger før vores ordning med forelæggelse af anklageskrifter,’ siger statsadvokat Jens Røn.

Rigsadvokaten har endvidere besluttet, at anklagemyndighedens to regionale statsadvokater indtil videre til udgangen af 2018 skal føre et tilsyn med særligt fokus på, at der i politikredsene i alle relevante sager bliver rejst krav om udvisning.

Loven giver mulighed for at udvise personer uden dansk statsborgerskab, hvis de begår kriminalitet. Ifølge Rigsadvokatens retningslinjer til landets anklagere skal anklagemyndigheden – hvis lovens grundbetingelser er opfyldt – altid bede domstolene tage stilling til, om den tiltalte kan blive udvist, medmindre anklagemyndigheden vurderer, at det med sikkerhed vil være i strid med internationale konventioner. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en ubetinget udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, skal anklagemyndigheden også nedlægge om ubetinget udvisning.