35-årig anholdt: Ville ikke oplyse sit navn

SLAGELSE: Politiet var torsdag eftermiddag kl. 16.45 på Jacob Dampes Vej i Slagelse. Ved kiosken holdt en ulåst bil, hvor nøglerne sad i tændingen, og det kunne måske friste svage sjæle.

Man skal altid oplyse navn og fødselsdato på forlangende til politiet, det mente en 35-årig mand ikke – og endte i håndjern. (Arkivfoto: Allan Andersen)

Politibetjenten fandt frem til bilejeren – en 25-årig mand fra lokalområdet – og han blev sigtet for at have efterladt sin bil uden at den var låst.

En anden mand blandede sig pludselig i politiets arbejde og sendte en byge af ukvemsord efter betjentene. Den pågældende var meget ivrig i at brokke sig over betjentene, mens han samtidig afviste at oplyse navn og fødselsdag, og han blev derfor anholdt klokken 16.47 og taget med til politistationen i Slagelse.

Her blev det konstateret, at der var tale om en 35-årig mand fra Slagelse, og han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og retsplejeloven. Den 35-årige som havde haft travlt med at skælde ud over betjentenes arbejde, havde tydeligvis glemt Retsplejelovens § 750 som lyder således:

“Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde”.