Beredskabskommision: Beredskabsudbud annulleret

Beredskabskommissionen for Frederiksborg Brand og Redning har i dag holdt møde, hvor kommissionen bl.a. skulle tage stilling til udbud af det operative beredskab.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

En enig kommission har besluttet at annullere udbuddet og gøre brug af kontrolbuddet fra beredskabet, da dette var det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Dette betyder bl.a., at opgaverne hjemtages fra 1. januar 2019, og at kontrakterne med Falck derfor ikke forlænges efter 31. december 2018. Som en konsekvens heraf vil der også ske en virksomhedsoverdragelse af de berørte medarbejdere.

Formand for Beredskabskommissionen
Steen Hasselriis