Evakuering af elever efter fund af utæt giftflaske på VUC/HF

Flasken var ganske rigtigt utæt, og stort set alt indholdet var fordampet - heldigvis var flasken korrekt opbevaret i et ventilationsskab. (Foto: Allan Andersen)

HILLERØD: En række elever blev evakueret fra deres klasselokale efter fund af en flaske med giftstoffet Brom – et flygtigt og dødsensfarligt stof som dræber ved indåndning. Heldigvis havde flasken stået i et ventilationsskab, hvilket begrænsede faren for de øvrige elever.

Alarmen indløb kl. 14.20 til 1-1-2, her havde man på skolen netop fundet en flaske med det dødelige giftstof Brom, det er stærkt ætsende og dødeligt ved indåndning.

Stoffet er så farligt at der i beredskabets manual er en sikkerhedszone på 50 meter i omkreds for stoffet i væskeform, og derfor blev en række elever evakueret fra skolen mens redningsmandskabet arbejdede på stedet. Det var dog ikke alle elever som måtte ud af lokalerne, på andre dele af skolen fortsatte undervisningen uforstyrret idet flasken stod i et såkaldt ventilationsskab.

En stor styrke af redningsfolk mødte frem på skolen med fuld udrykning, ambulancer, akutlæge, politiet, Beredskabsstyrelsen samt en stor udrykning fra Falcks brandstation i Hillerød.

Her er indsatsen ved at være overstået, så ambulancer og akutlæge har forladt stedet. (Foto: Allan Andersen)

Brandfolkene opsatte hurtigt et rensepunkt på skolen, hvorefter et par brandfolk blev iklædt sikkerhedsdragter og åndedrætsværn med luftflasker så de kunne gå ind i lokalet og kigge nærmere på den utætte flaske.

Det viste sig at flasken stort set var tom, det giftige stof var ganske enkelt langsomt fordampet fra den utætte flaske og heldigvis havde det som nævnt stået opbevaret i et ventilationsskab, så faren for eleverne i lokalet havde været begrænset.

Flasken var ganske rigtigt utæt, og stort set alt indholdet var fordampet – heldigvis var flasken korrekt opbevaret i et ventilationsskab. (Foto: Allan Andersen)

Selvom der ikke var meget tilbage i flasken, så var den rest af stoffet i flasken fortsat dødsensfarligt, hvorfor både flasken og andre ting fra lokalet som havde været i kontakt med stoffet blev taget med ud og lagt i en tønde til destruktion.

De to brandfolk som arbejdede i lokalet med det giftige stof fik renset området, og de to brandfolk blev efter arbejdet selv sendt gennem et rensepunkt bag skolen, her blev de renset grundigt af for eventuelle rester af det giftige stof inden de kunne aftage dragterne.

Omkring kl. 16 kunne de af eleverne som var blevet evakueret komme ind i lokalerne igen og tage deres ting med sig igen.

Fakta:
Brom er et ikke-metal, og er en mørk rødbrun væske opbygget af Br2-molekyler, som allerede ved stuetemperatur udsender rødbrune dampe. Det kan opløses i vand (bromvand) og er et farligt stof at omgås, idet huden ødelægges af ætsninger, og indånding af dampene kan føre til døden.