17-årig mand dømt for deling af børneporno

LYNGBY: 17-årig mand idømt 20 dages betinget fængsel for at have delt to videoer med børneporno.

(Modelfoto)

17-årig mand er onsdag blevet idømt 20 dages betinget fængsel for via Messenger at have delt to forskellige videoer med børnepornografisk indhold til i alt 16 personer, delingerne skete, da tiltalte var 16 år gammel.

Han modtog begge videoer den 30. marts 2016 og sendte dem videre til en gruppe på 16 personer 4½ måned senere. Tiltalte blev også dømt for blufærdighedskrænkelse, da de 16 personer, som han sendte de to videoer til, ikke på forhånd havde bedt om videoerne.

Retten har ved strafudmålingen som skærpende omstændighed lagt vægt på, at der er delt to videoer med særdeles ydmygende og krænkende indhold for de forurettede børn. En 15-årig pige udsættes for seksuel nedværdigende behandling og brug af forskellige genstande, der indføres i pigen. På videoen ses ud over pigen fire andre unge drenge, hvoraf den ene, en 15-årig dreng, også er nøgen og med erigeret lem.

Retten har ved strafudmålingen taget hensyn til tiltaltes unge alder på gerningstidspunktet.

Det er ikke under efterforskningen kommet frem, hvordan videoerne første gang er blevet delt.

Tiltalte udbad sig betænkningstid til, hvorvidt han ville anke dommen.

Der er under sagen afsagt kendelse om dørlukning under afspilning af videoerne efter retsplejelovens § 29, stk. 1, nr. 3.

Retten nedlagde ved retsmødet start navneforbud vedrørende tiltaltes navn, jf. retsplejelovens § 31.

Retsformanden indskærpede også under retsmødet, at det i sager af denne karakter generelt er strafbart at omtale de forurettede på nogen måde, hvorved deres identitet bliver offentliggjort, jf. retsplejelovens § 1017b.