11.296 kørte for stærkt i Påsken

I perioden fra fredag den 23. marts til den mandag den 2. april gennemførte politiet hastigheds- og spirituskontroller i påsketrafikken.

(Foto: Rigspolitiet)

Udover hastighed og spirituspåvirkning var der også kontrol af, om førerne var påvirkede af narkotika eller medicin.

I dette års kontrolperiode standsede politiet lidt over 13.000 køretøjer på landsplan. Her blev 108 bilister sigtet for spirituskørsel og 132 for narkokørsel. Hertil kommer 13 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken, men ingen ulykker hvor føreren mistænkes for narkokørsel.

I alt blev 11.296 sigtet for have kørt for stærkt, herunder 2.280, som overskred den generelle hastighed i byerne, 1.782 overskred den generelle hastighed på landevejene, 4.493 den generelle hastighed på motorvejene og 2.570 overskred den skiltede hastighed.

Ved de tilsvarende kontroller i påsken 2017 standsede politiet lidt over 6.000 køretøjer, hvor 52 bilister blev sigtet for spirituskørsel og 11 for narkokørsel. I samme periode skete der 23 spiritusulykker og 6 ulykker, hvor føreren var mistænkt for narkokørsel.

Heldigvis kan der over de seneste år konstateres et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 5.500 i 2017. Mere positivt er det, at antallet af spiritusulykker I samme periode næsten er halveret fra knap 2.800 til lidt over 1.400.

Risikoen for ulykker og ulykkernes alvorlighed øges, når der bliver kørt med for høj hastighed.

I op mod halvdelen af alle dødsulykker eller ulykker med alvorligt tilskadekomne med personbil i 2015 kørte føreren over hastighedsgrænsen.

– Hastighed og spiritus er blandt de hyppigste årsager til, at der sker færdselsuheld og selvom den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, ser vi stadig påvirkede bilister. Vores mål er at få nedbragt antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, derfor sætter vi massivt ind overfor disse overtrædelser, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, og fortsætter: – Vi vil også fremadrettet i 2018 have fokus på indsatserne mod for høj hastighed samt spiritus- og narkokørsel med opbakning fra blandt andet Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere på rådets hjemmeside http://www.sikkertrafik.dk/raad-og-viden/i-bil/spirituskoersel