Ingen fejl fundet på forlystelse

KLAMPENBORG: De tekniske undersøgelser af forlystelsen Skyroller på Bakken er afsluttet, og der er ikke umiddelbart fundet fejl på forlystelsen.

(Foto: Allan Andersen)

Tirsdag den 10. april foretog Nordsjællands Politi i samarbejde med den teknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology undersøgelser af forlystelsen Skyroller på Bakken, efter at en 12-årig dreng i weekenden kom til skade, muligvis som følge af en tur i forlystelsen.

Både forlystelsen generelt samt den specifikke vogn, hvori drengen sad, blev undersøgt, og der blev ikke fundet nogle tekniske fejl eller mangler, som kunne forklare, hvorfor drengen er kommet til skade.

Læs også: 12-årig snurrede 100 gange rundt

Nordsjællands Politi skal derfor nu efterforske videre på hændelsen, hvilket blandt andet indebærer yderligere afhøring af vidner samt nærmere undersøgelse af lægeerklæringer.

Skyroller vil fortsat være lukket for offentligheden, imens undersøgelserne pågår, men ejeren har fået adgang til at lave forefaldende arbejde på forlystelsen.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.