Tre unge mænd dømt for stribevis af forbrydelser

HORSENS: Retten i Horsens afsagde forleden dom i en større sag, hvor tre mænd på henholdsvis 21, 24 og 24 år, alle med tilknytning til Horsens, var tiltalt for i alt 94 strafbare lovovertrædelser. De tre mænd var i flere af forholdene fælles om gerningerne.

(Modelfoto)

Det 31-siders lange anklageskrift indeholdt blandt andet tiltale for 12 indbrud i huse, 12 indbrud i biler, 13 tyverier af biler, 16 benzintyverier, 3 grove hærværk, besiddelse af kniv, flere forhold af hæleri og flere overtrædelser af færdselsloven. Flere berørte borgere havde også indsendt adskillige erstatningskrav.

– Grundet det lange anklageskrift med forhold der strakte sig fra 2014 til december 2017, var det svært for de tiltalte at huske forholdene og ikke mindst skelne dem fra hinanden. Sagen krævede derfor en hel del bevisførelse, hvilket betød, at der blev afsat fem retsdage til behandling af sagen, uddyber anklagerfuldmægtig Tobias Engby fra Sydøstjyllands Politi.

Retten i Horsens fandt de tiltalte skyldige i 86 ud af de 94 forhold.

Den 21-årige blev idømt en psykiatrisk behandlingsdom, og hvor den ene 24-årige blev idømt 9 måneders ubetinget fængsel og en bøde på 13.500 kr., blev den anden 24-årige idømt fængsel i 1 år og 6 måneder. Heraf skal 3 måneder afsones nu, og resten blev gjort betinget med krav om udførelse af 200 timers samfundstjeneste, samt en bøde på 15.000 kr.

Retten idømte derudover de tre mænd et samlet erstatningskrav på 146.092,91 kr. De tiltalte skal også betale hele sagens omkostninger.

De tre dømte har nu 14 dages betænkningstid, i forhold til om de ønsker at anke dommen til Vestre Landsret.