Visitationszone iværksat i Vollsmose

ODENSE: Søndag var der et knivstikkeri i Vollsmose med en såret person, og formentlig som følge heraf har der senere søndag været skyderi, ligeledes i Vollsmose, hvor der er fundet patronhylstre på stedet.

Fyns Politi frygter på baggrund heraf, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer, som kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd. 

På den baggrund har Politidirektøren for Fyns Politi besluttet, at oprette en visitationszone i medfør af politilovens 6 fra 2. april 2018 kl. 18.00 til den 17. april 2018 kl. 12.00. 

Visitationszonen er beliggende i “Vollsmosefirkanten”, der er omkranset af følgende veje, der også er omfattet af visitationszonen: Ejbygade, Åsumvej, Vollsmose Alle og Kertemindevej, alle 5240 Odense NØ. 

Oprettelsen af visitationszonen gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.