15-årig dømt i sag om deling af sexvideo

Retten i Aarhus har fredag fundet en 15-årig dreng skyldig i at have delt to sexvideoer i kategorien børneporno via sociale medier.

(Modelfoto: Allan Andersen)

Videoerne, der indeholdt materiale af seksuel karakter, var optaget med de filmede personers viden, uden at de havde givet samtykke til, at videoerne måtte deles med andre. Tiltalte var ikke til stede under optagelserne og kendte ikke personerne på videoerne. Personerne var på tidspunktet for optagelserne 15 år.

Tiltalte var tiltalt for i flere tilfælde at have delt de to videoer via Facebook og Messenger og dermed tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 235 om besiddelse og udbredelse af børnepornografi samt for overtrædelse af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse i forhold til modtagerne af videoerne.

Tiltalte nægtede sig skyldig.

Retten fandt ifølge et domsresumé det bevist, at tiltalte havde forsæt til at dele videoerne, hvor det – når man så de to videoer i sammenhæng – klart fremgik, at personerne på videoerne var under 18 år.

Tiltalte blev herefter fundet skyldig i besiddelse og udbredelse af videoerne, der indeholdt børnepornografi, ligesom tiltalte blev fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse i forhold til modtagerne af videoerne.

En voterende stemte for at fastsætte straffen til fængsel i 30 dage, mens to voterende stemte på baggrund af tiltaltes unge alder for at fastsætte straffen til fængsel i 20 dage.

Straffen blev efter stemmeflertallet fastsat til betinget fængsel i 20 dage og en prøvetid på et år.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.