57-årig mand dømt: Fotograferede nabo på privat grund

HERNING: 57-årig mand er ved retten i Herning blevet  idømt dagbøder for uberettiget at have fotograferet sin nabo i dennes private have.

(Modelfoto)

En 57-årige mand fra Ringkøbings opland var d. 9.juli mødt i retten som tiltalt for at have fotograferet sin nabo, mens denne befandt sig i sin private have.

Tiltalen var overtrædelse af straffelovens § 264a;
Den, som uberettiget fotograferer personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Det samme gælder den, der ved hjælp af kikkert eller andet apparat uberettiget iagttager sådanne personer.

Han erkendte, men mente, at billederne var taget muligvis på opfordring fra kommunen, men det skete for at dokumentere et eventuelt socialbedrageri. Naboen havde ikke givet tilladelse til fotograferingen.

Retten fandt ikke, at formålet med fotograferingen ændrede ved, at den tiltalte havde overtrådt loven. Henset til krænkelsens beskedne omfang, hvor billederne alene var givet videre til kommunen, og hvor en anden person på billederne var sløret, blev straffen fastsat til 6 dagbøder på hver 400 kr.